Ґендерна обсерваторія

Формування Ґендерної обсерваторії як моделі та інструменту комплексного ґендерного інтегрування логічно витікає з місії та статутної цілі й завдань МГО «Школа Рівних Можливостей».

Ґендерна обсерваторія є системною методологією, що поєднує різні стратегії і практики, напрацьовані організацією разом з її партнерами і зацікавленими сторонами.

Ґендерна обсерваторія включає в себе:

 • студію ґендерного аналізу, моніторингу та оцінки;
 • студію навчальних програм для молоді;
 • студію інноваційних практик і технологій інформаційно-просвітницької роботи;
 • студію сприяння інтеграції ґендерної проблематики в соціо-економічні сфери;
 • Ґендерний інтерактивний театр.

Цілі діяльності Ґендерної обсерваторії: Участь у побудові та реалізації стратегії дій, спрямованих на захист прав людини, подолання всіх форм дискримінації та насильства, утвердження ґендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства на основі аналізу ґендерних стратегічних державних інтересів та практичних потреб суспільства.

Обґрунтування діяльності Ґендерної обсерваторії. Упродовж останніх років ґендерна політика в Україні перебуває в кризовому стані. 2010 року завершено Державну програму з утвердження ґендерної рівності. Нова програма досі не прийнята, отже відсутнє фінансування ґендерних питань з боку держави. Крім того, у 2010 році було ліквідовано Міністерство з питань сім’ї, молоді та спорту, яке відповідало за координацію ґендерних перетворень. Структурна реорганізація в ґендерній сфері як на національному, так і на регіональному рівнях триває досі. 21 листопада 2012 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, саму Державну програму розроблено, але досі не затверджено. На часі формування регіональних програм з ґендерної рівності. У процесі відновлення гендерних перетворень реальну участь можуть взяти експерти обсерваторії та працівники провідних міністерств, які будуть слухачами навчальних модулів. Метою Державної програми, як зазначено в самій Концепції, є впровадження ґендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства. Отже, цей документ спрямований на здійснення комплексних заходів на національному та регіональному рівнях з покращання ситуації у сфері праці, систематизація роботи щодо забезпечення ґендерної рівності, подолання ґендерних стереотипів, проведення просвітницьких кампаній. Саме ці завдання знаходяться в полі діяльності Ґендерної обсерваторії.

Завдання Ґендерної обсерваторії. На виконання цілей та з огляду участі в реалізації
Державної програми, завданнями Ґендерної обсерваторії є:

 • узагальнення інструментарію і методології ґендерного аналізу, моніторингу, оцінки та їх практична апробація при здійсненні власних проектів, а також участь у проведенні ґендерного аналізу, моніторингу та оцінки державних, регіональних і галузевих планів і програм;
 • посилення інтегрування ґендерних підходів у програмну та бюджетну діяльність центральних органів виконавчої влади (зокрема Міністерства соціальної політики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, іністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, Міністерства культури тощо);
 • сприяння впровадженню ґендерної складової у місцеві програми та бюджети;
 • підготовка навчальних та методичних посібників із впровадження ґендерних підходів в освіту для різних категорій громадян;
 • проведення серії комплексних навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів з метою формування в учасників та партнерських організаціях розуміння та спроможності покращувати життя населення України через забезпечення рівності чоловіків і жінок та більш активне залучення жінок і дівчат до процесів розвитку суспільства так, щоб вони отримали можливість одержувати вигоди від такого розвитку;
 • посилення експертного потенціалу провідних фахівців з питань ґендеру стосовно інтегрування ґендерних підходів у сфери політичного та соціально-економічного розвитку;
 • участь фахівців Ґендерної обсерваторії в роботі експертних і громадських рад, постійних та тимчасових експертних робочих груп з розгляду ґендерних питань;
 • участь у виконанні зобов’язань держави та поширенні інформації щодо рекомендацій по Універсальному періодичному огляду з прав людини, зокрема, у сферах прав жінок, прав дітей та утвердження ґендерної рівності.
 • проведення літніх та зимових ґендерних шкіл і тренінгів для шкільної та студентської молоді;
 • здійснення системної інформаційно-просвітницької роботи, зокрема шляхом проведення наступних заходів: прес-конференцій, круглих столів, інтерактивних просвітницьких кампаній з виступами Ґендерного нтерактивного театру;
 • сприяння роботі засобів масової інформації щодо застосування ґендерних підходів.

Цінності Ґендерної обсерваторії

 • Дотримання та відстоювання прав людини.
 • Утвердження рівності жінок і чоловіків на основі аналізу ґендерних стратегічних державних інтересів та практичних потреб суспільства.
 • Консолідація та активізація громадянського суспільства для партнерської співпраці.
 • Прозорість та відповідальність за позитивні впливи Ґендерної обсерваторії на формування демократичної моделі суспільного розвитку.

Базові основи діяльності Ґендерної обсерваторії

 • Утвердження ґендерної рівності як ключової цілі розвитку та фундаментального права людини, з урахуванням ґендерних стратегічних державних інтересів та практичних потреб суспільства.
 • Міжнародні зобов’язання держави у сферах захисту прав людини та ґендерних прав і відповідні заходи на їх виконання у співпраці з громадянським суспільством.
 • Міжнародна підтримка ґендерних перетворень в Україні.
 • Національна нормативно-правова база, державні та регіональні програми.
 • Проекти, що здійснюються за підтримки міжнародних донорів та відповідні вимоги щодо включення ґендерної складової в усі сфери діяльності.

Протидія ризикам та загрозам

 • Активна позиція щодо протидії антиґендерним викликам з боку опозиційних організацій та рухів.
 • Участь експертів у виявленні антиґендерних загроз та формуванні заходів на їх подолання у складі Стратегічної ґендерної платформи.

Ресурси Ґендерної обсерваторії

 • Високий експертний професіоналізм.
 • Міжнародний авторитет організації та окремих її експертів.
 • Позитивний досвід та багаторічні напрацювання організації у сфері утвердження