Всеукраїнські ґендерні школи

Школа Рівних Можливостей постійно веде широку просвітницьку роботу, спрямовану на вирішення найважливіших суспільних проблем. Зокрема це утвердження ґендерної рівності, попередження насильства, подолання корупції, створення безпечного середовища для молоді тощо. Для того, щоб охопити просвітницькою кампанією якомога ширші верстви населення, ми розпочинаємо наші проекти з проведення Всеукраїнських волонтерських шкіл, під час яких готуються мобільні загони активістів та активісток, які потім працюють у регіонах.

Так упродовж десяти років ми проводимо заходи з протидії торгівлі людьми. Навчальні тренінгові програми ШРМ охоплюють широкий спектр проблем, які стосуються зокрема торгівлі дітьми, їх трудової та сексуальної експлуатації, захисту їх прав. Робота ведеться за методикою "рівний - рівному" в різноманітних формах і напрямках. Це, перш за все, - Всеукраїнські Літні та Зимові школи по запобіганню торгівлі людьми. Молоді лідери з різних куточків України збираються для обміну досвідом та пошуку інноваційних форм роботи. Кількість юних тренерів та тренерок, підготовлених в Літніх та Зимових школах, становить понад 700 осіб, кількість волонтерів сягає 10 000. В усіх регіонах України вони проводять інформаційну роботу по запобіганню торгівлі людьми, зокрема дітьми, попередженню насильства та протидії комерційній сексуальній експлуатації дітей. Це лекції, бесіди, тематичні дискотеки, випуск стіннівок, участь в інформаційних акціях, проведення власних просвітницьких акцій, прес-конференцій, круглих столів.

За таким же принципом готуються тренери-волонтери для участі у будь-яких інших інформаційних кампаніях.

Ґендерна складова є важливою частиною програми всеукраїнських шкіл. Усі учасники й учасниці наших проектів отримують базові ґендерні знання.