Ґендерна рівність

Школа Рівних Можливостей була створена у 2000 році з метою лобіювання Закону про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. Сьогодні відділення Школи працюють у 19 регіонах України. Упродовж усього періоду організація брала найактивнішу участь у формуванні і реалізації ґендерної політики, в розробці стандартів ґендерної рівності, індикаторів її вимірювання, розробці планів дій і державних програм, спрямованих на ґендерне реформування українського суспільства.

З метою сприяння ухваленню в Україні ґендерного закону, у 2004-2005 роках Школа Рівних Можливостей разом із Міністерством у справах сім'ї та молоді здійснили двохрічну програму спільно з експертами Ради Європи за підтримки Єврокомісії з утвердження ґендерної рівності. У рамках цієї програми було проведено експертизу ґендерних законопроектів, що знаходилися на той час у парламенті України, розроблено єдиний більш досконалий проект Закону "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", а також розроблено плани дій з утвердження ґендерної рівності на національному і регіональних рівнях. Було проведено три семінари за участю експертів Ради Європи для представників державної і місцевої влади, громадських і наукових організацій. Реалізація цієї програми багато в чому сприяла прийняттю у 2005 році ґендерного Закону, який набув чинності в січні 2006 року (після 7 років лобіювання).

У ці ж роки за підтримки Канадсько-українського ґендерного фонду Школою Рівних Можливостей був здійснений широкоформатний освітній проект "Ґендерна освіта - регіонам України", в результаті якого ґендерні знання через семінари і тренінги були поширені в усіх областях України. У семінарах і завершальній науково-практичній конференції взяли участь представники місцевої влади, керівники регіональних структур, НУО (неурядові організації), представники засобів масової інформації.

Експерти Школи брали участь у розробці документу "Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна", зокрема у виробленні індикаторів ґендерної рівності.

Для затвердження в Україні єдиних стандартів ґендерної рівності фахівцями Школи були вперше перекладені українською мовою, видані в книжковому й електронному варіантах відповідні базові міжнародні документи. Посібник "Нормативно-методичні основи ґендерних перетворень", виданий спільно з Міністерством у справах сім'ї та молоді у 2004 році і перевиданий у 2005 році, містить матеріали Європейських конференцій міністрів з питань рівності чоловіків і жінок, рекомендації для забезпечення ґендерної рівності, посібник із питань національних механізмів між жінками і чоловіками, складання плану дій і здійснення ґендерного аналізу.

На основі принципів ґендерного аналізу за участю експертів Школи на національному рівні формувалися Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на 2006-2010 роки і План заходів щодо її здійснення, у реалізації яких ми, як громадська організація, беремо посильну участь.

Однією з найважливіших складових утвердження стандартів гендерної рівності є подолання ґендерного насильства у всіх його проявах і формах.

Упродовж 2007-2008 років Школою Рівних Можливостей за підтримки ЮНІФЕМ у партнерстві з Міністерством у справах сім'ї, молоді і спорту, здійснювався дворічний проект протидії насильству стосовно жінок. У рамках проекту відпрацьовувалися регіональний і національний механізмів подолання ґендерного насильства, а також спільні дії щодо виконання Законів України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" і "Про попередження насильства в сім'ї". Підготовлено методичний посібник для представників різних органів, які співпрацюють у сфері протидії насильству, – «Алгоритм взаємодії структур при наданні допомоги жертвам насильства», та «Методичні рекомендації щодо порядку розгляду заяв і повідомлень про вчинення насильства в сім’ї».