Вчимося себе захищати

Мета проекту - встановити необхідність та показати реальні шляхи захисту прав дітей шляхом проведення різноманітної освітньої роботи зі школярами та вихователями у п’яти пілотних регіонах України з використанням інноваційних технологій.

Знання про права дитини та навички їх захисту серед школярів у навчальних закладах України є важливим кроком на шляху демократизації українського суспільства та захисту прав людини.

Хоча Україна ратифікувала міжнародні документи, спрямовані на захист прав дитини, інформація про права дітей не розкривається повністю. Однобічно висвітлюються права дітей та суспільства. Здебільшого за останні роки мова йде про право дитини мати сім’ю, право сиріт на усиновлення.

Тож у січні 2010 р. Була опублікована остання Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2008 р., В якій було підсумовано «Реалізація права дитини на освіту в сім’ї». Є низка питань, які необхідно терміново вирішити. Це визнають навіть керівники відповідного управління Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. Важливим завданням, зокрема, є збереження здоров’я дитини, забезпечення доступу до якісної медичної допомоги незалежно від місця проживання та соціального статусу батьків, отримання якісної освіти. Проблеми протидії залученню дітей до злочинної діяльності, запобігання торгівлі дітьми, запобігання різним формам насильства щодо дітей, включаючи Інтернет, та розповсюдженню соціальних проблем для дорослих та дітей залишаються актуальними. Система роботи з дітьми, які суперечать чинному законодавству, не відповідає сучасним потребам суспільства. Нагальне питання формування системи ювенальної юстиції залишається невирішеним.

Поліпшенню ситуації у галузі захисту прав дитини можуть сприяти спеціальні інформаційні кампанії, спрямовані, в першу чергу, на саму молодь, навчальні програми в школах, освітні заходи серед школярів, батьків та вчителів. Саме ці аспекти в полі зору проекту.
Запропонований проект є надзвичайно важливим та актуальним, оскільки в Україні досі не проводиться систематичне навчання дітей для захисту їх прав. Не існує методу проведення постійної інформаційної роботи в цій галузі в школах. Інновація проекту полягає в тому, що систематична робота зі студентами здійснюється за допомогою інтерактивних, сучасних інструментів із використанням методу "рівний-рівному".

Ефективність проекту забезпечується завдяки співпраці з: Міністерством освіти і науки України, управліннями освіти та управліннями у справах сім'ї та молоді, міськими центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, іншими державними установами та неурядовими організаціями організації.
Проект повинен надати дітям та вихователям знання та вміння щодо захисту прав дитини. За допомогою різних інноваційних інтерактивних форм інформація про шляхи та форми захисту прав дитини поширюється у дитячих та підліткових школах у п'яти пілотних регіонах (Київ, Одеса, Крим, Луцьк, Дніпропетровськ).

У рамках проекту п’ять груп (для кожного пілотного регіону) підготували молодих тренерів, які, використовуючи методологію «рівний-рівному», проводять освітню та інформаційну роботу серед школярів у своєму регіоні: тренінги, дебати, виступи гендерний інтерактивний театр та форум-театр тощо.

Усі інноваційні форми освітньої діяльності щодо захисту прав дітей узагальнені в навчально-методичному посібнику «Ми вчимось, як захистити себе», який видається та розповсюджується для подальшої роботи в навчальних закладах України. Цей посібник був унікальним завдяки тому, що молоді тренери організації працювали над її створенням, маючи досвід проведення рівного навчання та знаючи потреби дітей та молоді.

У реалізації проекту, крім представників молоді, працюють вчителі шкіл, які проходять необхідну підготовку та посібник для подальшої роботи зі школярами під час навчальних семінарів, що проводяться в регіонах України.

В рамках проекту оновлено Інтернет-ресурс "Ми дізнаємось, як захистити себе", який узагальнить матеріали та досвід, накопичений в рамках проекту, та допоможе в подальшому впровадженні інформаційно-просвітницької роботи серед молоді у сфера захисту прав дітей.