Форми театральних вистав

Публіцистична вистава

Дана сценічна форма є спадкоємицею дійства відомої колись агітбригади. Цей жанр народився як можливість вести агітаційну роботу за допомогою сценічних прийомів: віршовані тексти, відомі пісні, що набувають нового змісту, використання прийому "апарт" (яскраві словесні заклики, звернені безпосередньо до глядача), театралізовані мініатюри, піраміди - ось ознаки цього жанру.

У публіцистичній виставі документальний публіцистичний зміст набуває художньої форми. Зрозуміло, що така вистава - найдоречніша для здійснення соціальної, профілактичної просвітницької роботи. Але наголошуємо: основна риса цього сценічного жанру полягає в сучасності й актуальності, тобто зміст і сценічна дія мають відповідати вимогам часу.

Публіцистична вистава - це монтаж різноманітних епізодів, художніх жанрів, деякі з них навіть можуть носити гумористичний характер. У цілому така вистава може стати насправді дієвою, якщо інформація, художні прийоми, емоційні ознаки в ній будуть яскраві та переконливі.

 

Пластично-хореографічна вистава

Це вистава, де основним засобом вираження є пластика: рухи тіла, міміка, жест. Така вистава говорить мовою символів. Звертаючись до цього жанру, слід прагнути дієвої, яскравої візуалізації, яка потребує виразних костюмів, реквізиту, можливо гриму, сценічних атрибутів (свічки, тканини, стрічки, дзеркала тощо). Сюжет такої вистави повинен бути ясним і зрозумілим навіть без слів, у ньому має бути яскраво виражена боротьба позитиву й негативу.

Така вистава потребує також дуже виразного музичного рішення. Якщо є можливість, спробуйте використовувати в постановці такої вистави і сучасні технічні засоби, художнє освітлення. Шукайте цікаві, ефектні мізансценічні рішення (мізансцена - розташування фігур на сцені).

Дійовими особами такої вистави можуть бути як герої-люди (школяр, наркоман, лікар), так і герої-символи (птах, ангел смерті, душа).

Пластична дія вистави буде зрозумілішою для глядача, якщо її підтримати коментарем - голосом, який звучить "за кадром" і дає змогу ширше і глибше розкрити зміст вистави.

 

Драматична вистава

Цей жанр потребує існування певного драматичного сюжету, колізії, де дійові особи є носіями певних характерів, вчинків, де відбувається напружена внутрішня боротьба. Цей жанр дає змогу розповісти реальну побутову історію, що робить виставу зрозумілою і переконливою, а може бути й алегоричною, притчовою, і тому дуже цікавою для глядача. Дія у такій виставі може розвиватися не так стрімко, але потребує логіки сценічного дійства.

Важливо, щоб така вистава захоплювала глядача, а це можливо тоді, коли актори самі глибоко розуміються на змісті того, що вони роблять і говорять, і переконані в необхідності саме про це і саме так говорити у своїй виставі, прагнуть максимально розкрити зміст текстів, які вони доносять до свідомості глядача.

 

Гумористична вистава

Гумор - найпопулярніший серед школярів жанр. Він легкий, рухливий, емоційний, позитивний. Звертаючись до цього жанру, треба особливо ретельно замислитись над змістом вистави, аби не перейти межі доречного у соціальній виставі. Але саме за допомогою гумору досить природно викривати вади, що існують у житті суспільства, пропагувати певні моделі безпечної поведінки.

Треба лише стежити за дотриманням певної сценічної культури (не дуже привабливо виглядає, коли школярі розігрують сцени пиятики чи показують дії наркозалежних людей, - і цього слід усіляко уникати!). В цілому цей жанр дуже яскравий, переконливий, близький до учнівської аудиторії.

Від тих, хто звертається до роботи в цьому жанрі, він вимагає здорового почуття гумору, жвавості, рухливості, гнучкості мислення.

 

Інтерактивна вистава

Цей жанр обов'язково передбачає включення в події вистави глядачів, які цю виставу дивляться (interaction - взаємодія). Хід інтерактивної вистави потребує від глядача певних дій (можливо, голосування, відповідей на поставлені питання, виконання певної ролі в окремих сценах). Така вистава, як і всі інші, повинна розвиватися за чітким сюжетом, але тут сюжет передбачає й участь глядача, який, можливо, впливає й на розвиток самого сюжету.

Інтерактивна вистава є дуже ефективною в соціальному театрі, бо створює відчуття задіяності усіх присутніх в аудиторії, дає можливість не тільки акторам театру, а і глядачеві брати участь у продуктивній діяльності.

 

Вистава форум-театру

Сценічна вистава форму-театру пропонує для розгляду соціальну проблему, а кожен персонаж гри виконує певну соціальну роль. Головний герой - жертва ситуації, інші персонажі - його оточення: сім'я, школа, члени суспільства. Можлива участь лікаря, міліціонера, психолога, вчителя. Кількість персонажів зумовлена сценарієм, конкретною ситуацією.

Під час участі в форум-театрі глядачі мають можливість не лише познайомитися з важкою ситуацією, як у інтерактивному театрі, або отримати інформацію, як під час тренінгу, а й РОЗРОБИТИ АЛГОРИТМ, СТВОРИТИ МОДЕЛЬ успішної поведінки в складній, на перший погляд безвихідній, ситуації.

Детальніше про методику форум-театру читайте у розділі "Форми роботи".