Відповідальне батьківство. Матеріали навчального семінару для тренерів / Упорядники