Форум-театр: формула виходу з кризи: Навч.-метод. посіб. для бажаючих створити форум-театр