Trainers And Experts Of The School Of Equal Opportunities

Lilia Guk

Irina Zakharchenko

Sergey Sidorov

Tetyana Mikhnovets

Nadia Burmaka

Janina Nemaya

Svetlana Evchenko

Taras Ivasenko

Olga Yurachkivska

Svetlana Sulimova

Ruslana Bezpalcha

Alice Tolstokorov

Olga Khoroshkovska

Natalia Kryzak

Olexander Kupr

Andrew Vorotnikov

Iryna Khozhilo

Veronika Grishchenko