Резолюція 1325 як інструмент утвердження рівності, справедливості, миру

Дата: 11.12.2016

Резолюція 1325 як інструмент утвердження рівності, справедливості, миру

Мета проекту: відпрацювання шляхів і механізмів спільної участі у реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325 на місцевому рівні в кількох регіонах з подальшим поширенням набутого досвіду в масштабах країни.

 

Завданнями проекту передбачається:

  • Широке інформування громадськості про Резолюцію РБ ООН № 1325 та важливість ролі жінок у підтримці та зміцненні миру й безпеки, а також про заходи держави щодо її виконання – через проведення 10 інформаційних кампаній за участю театру, 6 круглих столів, 10 діалогів у форматі форум-театру, показ фільму, публікації у пресі.
  • Підвищення відповідальності місцевої влади за реалізацію Національного плану дій, зокрема щодо врахування потреб жінок, представників ВПО та залучення їх до процесів миробудування і прийняття рішень – через розробку і прийняття місцевих планів дій та створення міжвідомчих робочих груп із залученням жінок для їх виконання. 
  • Підвищення обізнаності цільових груп та представників влади, відповідальних за реалізацію Національного плану дій, про Резолюцію РБ ООН № 1325 та необхідність участі жінок у  миротворчих процесах – через проведення 20 навчальних тренінгів.
  • Налагодження співпраці організацій гендерного спрямування з представниками влади, відповідальними за реалізацію Національного та місцевих планів дій;  забезпечення участі всіх сторін у здійсненні вибіркового моніторингу й оцінки виконання плану на місцях – через спільні дії, розробку  і прийняття моніторингової картки та індикаторів оцінки.
  • Участь у підготовці Державної доповіді про впровадження Національного плану дій – через спільні експертні зустрічі, консультації та здійснення моніторингу його виконання.
  • Відпрацювання технологій проведення інформаційних  та мас-медійних кампаній, діалогу з вирішення конфлікту за допомогою форум-театру, створення театральних вистав тощо.

 

Фінансування УЖФ, Iryna Kolkovska <i.kolkovska@uwf.org.ua>