Безпека в інтернеті

Одним із найважливіших завдань для нас є створення безпечного середовища для молоді України шляхом розробки та впровадження моделі сприяння самореалізації та інтеграції молоді в сучасне суспільство та залучення її до конкретних дій у попередженні та подоланні ключових суспільних проблем.

Сьогодні реальні можливості молоді досягти прийнятного рівня безпечного середовища дуже низькі. Це негативно впливає на якість життя молодої людини, на її впевненість у майбутньому та життєвих перспективах.

За висновками Центру соціальних експертиз, що проводив дослідження в рамках проекту "Створення безпечного середовища для молоді України" Програми Розвитку ООН, соціум, в якому знаходиться молодь, потребує вдосконалення і змін:

1) в Україні сьогодні відсутні необхідні засади для того, щоб молодь мала можливість брати участь в громадсько-політичному житті;

2) сучасна система освіти потребує змін, необхідних для того, щоб відповідати міжнародним стандартам, вимогам ринку праці та потребам самої молоді;

3) якість української системи охорони здоров'я та її доступність для молоді знаходяться на досить низькому рівні, особливо це стосується медичних організацій, які займаються специфічними молодіжними проблемами;

4) Інтернет залишається малодоступним інформаційним ресурсом для молоді, водночас з багатьох поглядів небезпечним. Безпека в Інтернет-середовищі є дуже важливою проблемою, яка в Україні взагалі не вивчена.

Для забезпечення належного рівня безпеки для молоді необхідні:

1) політична безпека, яку гарантує участь молоді у процесах врядування та політичному житті країни, міста, села; самоврядування молоді та реалізація їх громадянських прав;

2) економічна безпека, яку гарантує конкурентоспроможність молоді на ринку праці, її компетентність у сферах підприємництва та бізнесу;

3) соціальна безпека, яку гарантує доступ до якісної освіти, якісного медичного обслуговування, пропагування здорового способу життя.

У рамках роботи Школи в цьому напрямку ми робимо акцент на цих трьох компонентах - політичній, економічній та соціальній безпеці. В умовах зростання безробіття та бідності, майнової нерівності, погіршення доступу до основних соціальних послуг, освіти та медицини, розповсюдження алкоголізму, наркоманії, ризикованої статевої поведінки та ВІЛ/СНІД, торгівлі людьми, злочинності і правопорушень - безпека молодої людини є на сьогодні "завданням номер один".

Від тренінгів до інтерактивного театру, від роботи у малих групах до дискусій у "відкритому просторі" чи в клубі "Молодь та політика" принцип "рівний - рівному", за яким здійснюється вся робота в Школі, набуває нового змісту і відкриває нові можливості як сучасна соціальна педагогічна технологія, що здатна змінити свідомість суспільства, створити справді безпечне середовище для життя, здоров'я, самоутвердження кожної особистості. Спираючись на багаторічний досвід роботи, можемо стверджувати, що побудова демократичного суспільства можлива лише за умови активної участі молоді. Саме тому підхід "рівний - рівному" можна віднести у ранг політичних підходів, що ми й хочемо довести в ході виконання наших статутних завдань.